Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

Szkolny Klub Przedsiębiorczości » Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku - zsznasielsk.pl

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Priorytetowe zadania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości:

 1. Rozszerzanie wiedzy ekonomicznej, nauka usystematyzowanego, logicznego myślenia ekonomicznego.

 2. Omawianie w formie swobodnej dyskusji bieżących problemów
  ekonomicznych w kraju i na świecie; wyjaśnianie związków i
  współzależności występujących między różnymi zjawiskami.

 3. Dogłębniejsza analiza zagadnień zasygnalizowanych na lekcjach.

 4. Wzajemna współpraca w celu przedstawienia poruszonych tematów w
  sposób przystępny, przejrzysty, ale zachowujący przy tym naukowy poziom.

 5. Potwierdzenie teoretycznej wiedzy przykładami z realiów polskiej i
  zagranicznej gospodarki tak, aby wykładana teoria służyła lepszemu
  zrozumieniu budowy nowoczesnej gospodarki rynkowej.

 6. Samodzielne wyciąganie wniosków z analizowanych sytuacji, wskazywanie
  różnych rozwiązań systemowych.

 7. Rozwijanie zdolności abstrakcyjnego myślenia, umiejętności syntetycznych
  uogólnień, logicznego wyprowadzania wniosków dedukcyjnych z przyjętych
  założeń i hipotez na podstawie eksperymentów, wyliczeń i doświadczalnie
  stwierdzonych faktów.

 8. Nawiązanie współpracy z bankami.

 9. Zaangażowanie w organizowanych olimpiadach i konkursach
  ekonomicznych, oraz wspólne wyjazdy na wykłady o tejże tematyce.

 10. Organizowanie we własnym zakresie konkursów ekonomicznych.