Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

Kierunki kształcenia » Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku - zsznasielsk.pl

Kierunki kształcenia


              

  
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ( 3 LETNIE)

 

KLASA SPORTOWA O PROFILU PIŁKA SIATKOWA z rozszerzonym programem przedmiotów:

   
 • geografia
 • język angielski
 • wychowanie fizyczne

TECHNIKUM ZAWODOWE (4 LETNIE)

    TECHNIKUM LOGISTYCZNE

Absolwent będzie specjalistą w zakresie:

 • planowania, organizacji, kierowania
  i kontrolowania przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany,
 • dostarczania towaru zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas,
 • optymalizacji kosztów dostawy towarów,
 • dokonywania wyboru procedury zakupów
  i analizowania ich stanu,
 • obsługi zamówień i organizacji transportu wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 LETNIE)     

KLASA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA z rozszerzonym programem przedmiotów TRZECH Z ZAPROPONOWANYCH PIĘCIU (DO WYBORU):

 •        matematyka
 •        informatyka
 •       fizyka
 •       biologia
 •       chemia
Ukończenie nauki w tej klasie zapewnia możliwość studiowania na wszystkich kierunkach politechnicznych: informatyka, matematyka, elektronika, automatyka, mechanika, budownictwo. Szkoły techniczne czekają na kandydatów, a inżynierowie znajdują bez problemu zatrudnienie. Absolwenci tych uczelni są rozchwytywani na rynku pracy krajowym i zagranicznym.

           

 

KLASA SPOŁECZNO - EUROPEJSKA z rozszerzonym programem przedmiotów TRZECH Z ZAPROPONOWANYCH PIĘCIU (DO WYBORU):

 • historia
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język angielski
 • język polski

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich jak: prawo, administracja, politologia, socjologia,  dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, zarządzanie.

 


TECHNIKUM ZAWODOWE (4 LETNIE)

 •  Technikum to szkoła o czteroletnim okresie nauczania na podbudowie gimnazjum.
 •   Umożliwia uzyskanie średniego wykształcenia ogólnego, pozwalającego na wstęp na studia wyższe oraz zdobycie zawodu na poziomie średnim.
 • Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
 •   Dzięki zajęciom teoretycznym, praktycznym i praktykom zawodowym uczniowie dobrze radzą sobie z egzaminami zawodowymi. Nasza młodzież osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych: egzaminie maturalnym, egzaminie zawodowym. Najlepsi uczestniczą z powodzeniem w olimpiadach i konkursach ekonomicznych zajmując wysokie lokaty. Potwierdzeniem dobrej pozycji naszej szkoły na tle województwa i kraju są ogólnopolskie oraz wojewódzkie rankingi szkół ponadgimnazjalnych.
 • W technikum, program nauczania będzie realizowany w zakresie rozszerzonym z dwóch przedmiotów (większa liczba godzin z wybranego przedmiotu maturalnego).
 • Języka angielskiego jako obowiązkowego uczymy w zwiększonym wymiarze godzin.

 

    TECHNIKUM EKONOMICZNE

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. 

Absolwent będzie specjalistą w zakresie:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Perspektywy zawodowe – praca

Praca technika ekonomisty jest ściśle związana z umiejętnością współdziałania z innymi ludźmi.  Możliwości zatrudnienia są olbrzymie. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub bardziej związanych z gospodarką, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych.

Każda instytucja musi zatrudniać osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie.

Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników.

Absolwent - TECHNIK EKONOMISTA może podjąć pracę:

 • w bankach,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w instytucjach podatkowych,
 • w biurach rachunkowych,
 • w izbach i oddziałach celnych,
 • w kancelariach doradztwa podatkowego
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ekonomicznego.

    TECHNIKUM HANDLOWE

  Absolwent będzie specjalistą w zakresie:

 •  zarządzania firmą handlową,
 • organizowania pracy sklepów,
 • zaopatrzania placówek detalicznych,
 • przygotowania dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów,
 • przygotowania towarów do sprzedaży,
 • organizowania procesu sprzedaży,
 • rozliczania sklepu i innych placówek handlowych,
 • kontrolowania jakości towarów,
 • zaopatrzania hurtowni,
 • akwizycji sprzedaży hurtowej.

Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy.

 

Absolwent - TECHNIK HANDLOWIEC może podjąć pracę:

 • jako przedstawiciel handlowy firm, w działach handlowych firm państwowych i prywatnych, działach logistyki,
 • w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach,
 • jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi, działach marketingu firm handlowych,
 • zorganizowania, uruchomienia  i prowadzenia własnej firmy handlowej.ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA(3 LETNIA)

 •  Zasadnicza Szkoła Zawodowa o trzyletnim okresie nauczania na podbudowie gimnazjum.
 •   Umożliwia uzyskanie wykształcenia zawodowego, jej ukończenie pozwala na podjęcie pracy w danym zawodzie lub kontynuowanie nauki na poziomie szkoły średniej, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie.
 •   Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
 • Dzięki zajęciom teoretycznym, praktycznym i praktykom zawodowym uczniowie dobrze radzą sobie z egzaminami zawodowymi.


Kształcimy w zawodach z przyszłością:

 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - przygotowuje do:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;
2) diagnozowania pojazdów samochodowych;
3) naprawiania pojazdów samochodowych.

 •   ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - przygotowuje do:

1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) prowadzenia pojazdów samochodowych. •   STOLARZ - przygotowuje do:

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

 •  FRYZJER - przygotowuje do:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
3) wykonywania strzyżenia włosów;
4) wykonywania stylizacji fryzur.

 •   ELEKTRYK - przygotowuje do:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
4) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
5) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

 •   PIEKARZ - przygotowuje do:

1) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
2) sporządzania półproduktów piekarskich;
3) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
4) przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
5) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

 •   CUKIERNIK - przygotowuje do:

1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
2) sporządzania półproduktów cukierniczych;
3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
4) dekorowania wyrobów cukierniczych.

 •   KUCHARZ - przygotowuje do:

1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. •   SPRZEDAWCA - przygotowuje do:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.