Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

Nowy wymiar zawodu » Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku - zsznasielsk.pl

Nowy wymiar zawodu

NOWY WYMIAR ZAWODU

 
 

 Od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku realizowany będzie Projekt „NOWY WYMIAR ZAWODU”  skierowany do uczniów i uczennic klas drugich i trzecich Technikum Ekonomicznego i klas trzecich Technikum Handlowego.

 

Celem projektu jest wdrożenie w Zespole Szkół Zawodowych programu rozwojowego, który w większym stopniu dostosuje kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

 

Realizacja projektu gwarantuje uczniom i uczennicom  dostęp do:

  • zajęć poradnictwa zawodowego;
  • staży zawodowych;
  • atrakcyjnej oferty edukacyjnej m.in. specjalistycznych zajęć;
  • nowoczesnych metod edukacyjnych oraz możliwość korzystania z  nowocześnie wyposażonych Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu.

W ramach projektu w ZSZ w Nasielsku realizowane będą:

  • zajęcia z poradnictwa zawodowego;
  • zajęć przygotowujące do matury z matematyki;  
  • zajęć przygotowujące do matury z języka angielskiego; 
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista; 
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec. 

 

Ponadto projekt przewiduje odbycie staży zawodowych przez uczniów i uczennice ZSZ uczestniczących w projekcie u wybranych pracodawców z Nasielska.

Staże będą odbywały się w okresie wakacji lipiec – sierpień 2015.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie we wrześniu 2014 roku spośród uczniów klas drugich i trzecich Technikum Ekonomicznego i trzecich Technikum Handlowego.
 

 

Kontakt:

Koordynator programu rozwojowego w szkole: 

Anna Stromecka

Tel. 692-817-203

 

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Centrum Mazowsze 
ul. Żurawia 43 , 00-680 Warszawa 
Tel. (22) 351-93-20, Faks (22) 351-93-10 
www.frdl.mazowsze.pl 

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.      

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE NOWY WYMIAR ZAWODU uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku