Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

Teatr Bez Nazwy » Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku - zsznasielsk.pl

Teatr Bez Nazwy

"Teatr bez Nazwy" istnieje od 2000 roku. Jego założycielem jest Krzysztof Turek - nauczyciel, który ma wieloletnie doświadczenie jako aktor estradowy. W 2002 roku współopiekunem została polonistka Agata Żbikowska.

Zajęcia teatralne prowadzone są nieodpłatnie w ramach zajęć pozalekcyjnych, przeznaczone dla uczniów wszystkich typów szkół (liceum, liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa), odbywają się raz w tygodniu oraz w zależności od potrzeb (przygotowanie konkretnych imprez szkolnych, konkursów, przedstawień teatralnych itd. wymaga prób nawet w dni wolne od zajęć lekcyjnych).

Koło teatralne stwarza możliwość młodzieży twórczego rozwijania zainteresowań recytatorskich, aktorskich, teatralnych, muzycznych, plastycznych. W naszym zespole można rozwinąć swoją wyobraźnię, lepiej poznać samego siebie, wzbogacić swój język, poznać warsztat pracy aktora, wyćwiczyć dykcję i siłę głosu, poznać fajnych ludzi. Koło przygotowuje młodzież do kultury, jej odbioru i uczestnictwa, upowszechnia i prezentuje twórczy dorobek uczniów. Pozwala rozwijać zainteresowania poprzez różne działania sceniczne. Zmagania członków koła nie pozostają anonimowe, co młodym ludziom daje ogromną satysfakcję.

W ciągu 9 lat działalności stworzyliśmy profesjonalny teatr, który promuje szkołę, a my opiekunowie zdobywamy ciekawe doświadczenia. Młodzież wciąż inspiruje nas do dalszej pracy.

A oto prezentacje multimedialne ukazujące wyniki pracy szkolnego teatru: